Strona główna

The Best Quality

0

Dodaj elementy do zamówienia

Dodaj
logo EU logo EU
+48 89 646 13 23

Polityka Jakości ISO

 

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka jakości firmy Dr Höhn Sp. z o.o. wynika z przyjętej w Organizacji strategii utrzymania i doskonalenia wysokiego poziomu jakości w zakresie produkcji wyrobów wykonanych z laminatu, głównie nadbudów do samochodów typu „pick-up”. Celem Polityki jakości naszej Firmy, jest osiągnięcie zadowolenia Klientów oraz systematyczne prace nad doskonaleniem funkcjonowania Organizacji, a także wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

Zobowiązujemy się, że swoje cele będziemy realizować poprzez:

 • świadczenie usług zgodnie z wymaganiami prawnymi
 • partnerskie podejście do wszystkich zainteresowanych stron
 • zaangażowanie Dyrekcji i Pracowników, którzy współtworzą i utrzymują wdrożony w Firmie System Zarządzania Jakością
 • planowanie i wdrażanie działań uwzględniających ryzyka i szanse
 • zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji celów
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji i kompetencji Pracowników,
 • współprace z dostawcami, którzy spełniają nasze wymagania
 • umacnianie wizerunku naszej Firmy jako partnera wiarygodnego i terminowego
 • określenie i monitorowanie celów jakościowych
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z
 • wymaganiami normy ISO 9001:2015

Polityka jakości jest zakomunikowana Pracownikom Organizacji i dostępna dla wszystkich stron zainteresowanych.

Dyrektor Zarządzający

Dr Höhn Sp. z o.o.

OSTRÓDA, 29.XI.2021 Kamil Macidłowski