Strona główna

The Best Quality

0

Dodaj elementy do zamówienia

Dodaj
logo EU logo EU
+48 89 646 13 23

Prawidłowy montaż zabudowy Road Ranger. Najczęściej popełniane błędy.

09/11/2018

9 min

Szymon Ponichtera

Prawidłowy montaż zabudowy Road Ranger. Najczęściej popełniane błędy.

Facebook
Twitter
Linkedin

Zdawałoby się, że montaż jakiejkolwiek zabudowy przestrzeni ładunkowej pickupa jest banalnie prosty  - przecież to tylko akcesoria! Z doświadczenia wiemy, że tak nie jest, dlatego w poniższym wpisie przedstawimy najważniejsze aspekty poprawnego montażu oraz wyszczególnimy błędy, jakie zdarzają się monterom.

Prawidłowy montaż zabudowy Road Ranger. Najczęściej popełniane błędy.

Na samym początku należy wspomnieć, że niewłaściwy montaż hardtopa może spowodować uszkodzenia samej zabudowy, o czym szerzej w dalszej części wpisu, uszkodzenia lakiernicze pojazdu, głównie górnej części ścian przestrzeni ładunkowej, jak też problemy z elektroniką pojazdu przy niewłaściwym podłączeniu elektryki. Każdy producent zabudowy powinien dołączyć do niej instrukcję montażu, która przygotowana jest w sposób jasny i czytelny, aby nie pozostawić przestrzeni do niepotrzebnych domysłów. Oprócz instrukcji, Road Ranger na swoim kanale YouTube zamieszcza filmy serwisowe, gdzie przedstawiony jest poprawny montaż hardtopa na różnych modelach pickupów. Jest to niewątpliwie świetne uzupełnienie papierowej instrukcji. Przykładowy film z montażu po kliknięciu TU.

 

Montaż hardtopa powinien zająć od trzech do czterech godzin, z czego ok ¾ czasu zajmuje ułożenie i podłączenie wiązki elektrycznej.

 


 

Etapy montażu:

 

Rozpakowanie produktu

 

Hardtopy marki Road Ranger dostarczane są w kartonie na palecie drewnianej, gdzie umiejscowione są w pozycji pionowej (przednia ściana u dołu). Karton nie powinien być w żaden sposób uszkodzony. Jakiekolwiek zniszczenia kartonu będą świadczyły o uszkodzeniu w transporcie, co należy zgłosić kurierowi i sporządzić protokół szkody. Przez boczne otwory można zobaczyć, z której strony znajduje się dach zabudowy, po czym należy położyć karton w taki sposób, aby znajdująca się zabudowa leżała w pozycji właściwej, tj. dachem do góry. Na poniższym zdjęciu zapakowany hardtop w pozycji właściwej:

 

 

 

 

Po przecięciu taśm bandujących oraz taśm zabezpieczających należy otworzyć górną część kartonu, po czym z dużą ostrożnością przeciąć folię bąbelkową oraz włókninę chroniącą lakier przed zarysowaniami. Po rozpakowaniu produktu należy go obejrzeć i sprawdzić czy nie posiada uszkodzeń powłoki lakierniczej. Dzięki zabezpieczeniom wewnętrznym jej uszkodzenia w trakcie transportu zdarzają się niezwykle rzadko. W przesyłce znajduje się również mniejszy karton zawierający wszystkie niezbędne elementy montażowe oraz dokumenty: książeczka gwarancyjna hardtopa, niezbędne instrukcje oraz tzw. paszport nadbudowy, czyli dokument ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis), tj. dopuszczenie do ruchu. Przykładowy zestaw montażowy na poniższym zdjęciu:

 

 

 

 

Podłączenie wiązki elektrycznej

 

Nadbudowy Road Ranger w większości przypadków wyposażone są w ogrzewaną tylną szybę, trzecie światło STOP (jeśli pojazd nie posiada trzeciego światła STOP w klapie tylnej), integrację zamka klapy tylnej z systemem zamka centralnego pojazdu, światło wewnętrzne LED, siłowniki zamka centralnego czy klap/okien bocznych. W związku z tym, należy podłączyć zasilanie elektryczne z akumulatora oraz pozostałe funkcje poprzez wpięcie przewodów do odpowiedniego gniazda. W naszym przypadku jest to okolica słupka kierowcy lub próg kierowcy. W większości pojazdów wiązka przeciągana jest poprzez otwór w karoserii w okolicy lampy tylnej lewej, po jej wcześniejszym demontażu. Tylko w przypadku VW Amarok wiązka przeciągana jest przez trzecie światło STOP pojazdu. W podstawowych wersjach hardtopów wyposażonych tylko w światło wewnętrzne LED (manualne) i ewentualnie trzecie światło STOP, nadbudowa podłączana jest „na krótko”, tzn. poprzez wpięcie do lampy tylnej pojazdu. W instrukcji montażu znajduje się dokładny schemat elektryczny z wyszczególnieniem kolorów przewodów.

 

 

Zabezpieczenie skrzyni ładunkowej

 

Po przeciągnięciu i podłączeniu wiązek, a jeszcze przed posadowieniem nadbudowy, należy przygotować i zabezpieczyć skrzynię ładunkową pojazdu. Zaczynamy od zabezpieczenia technologicznych otworów przestrzeni ładunkowej, przez które może dostawać się woda przy dużych opadach lub myciu pojazdu wodą pod wysokim ciśnieniem. Posłuży nam do tego masa uszczelniająca poliuretanowa.

Uwaga! Jest to właściwy moment, aby wspomnieć, że montaż jakichkolwiek akcesoriów typu wysoka zabudowa, płaska pokrywa, roleta nie może mieć miejsca przy zamontowanej polietylenowej nadburtowej wykładzinie przestrzeni, tj. takiej wykładzinie, której ranty wchodzą na górną część skrzyni ładunkowej. Przy montażu wspomnianych akcesoriów stosuje się wykładziny podburtowe. Informacja taka zawarta jest w instrukcji i w przypadku jej nieprzestrzegania, może to stanowić powód odmowy zgłoszenia reklamacyjnego hardtopa.

W dalszej kolejności należy odtłuścić górne ranty ścian skrzyni oraz okleić je dołączoną do zestawu montażowego taśmą transparentną, która zabezpieczy lakier na miejscu styku nadbudowy ze skrzynią pojazdu. Oprócz naklejonej taśmy, kątowniki nadbudowy oklejone są mikrogumą (pianką), która dodatkowo zabezpiecza to miejsce i doszczelnia połączenie, aby ograniczyć dostawanie się wody lub kurzu do wnętrza.

 

 

Montaż protektorów

 

Do hardtopów Road Ranger o oznaczeniu modelowym RH04 i RH05 dostarczone są protektory, tj. termoformowane elementy plastikowe (ABS), które doszczelniają newralgiczne miejsce, tj. szczelinę po lewej i prawej stronie klapy tylnej pojazdu. Protektory montowane są za pomocą nitów dołączonych do zestawu montażowego lub (w przypadku Forda Rangera) przy wykorzystaniu oryginalnych elementów w okolicy tylnej lampy. Jeżeli zachodzi taka konieczność, należy dopasować krawędzie wykładziny przestrzeni ładunkowej poprzez ich wycięcie, umożliwiając w ten sposób prawidłowe przyleganie protektorów do powierzchni skrzyni.

 

 

 

 

Pozycjonowanie nadbudowy

 

Gdy skrzynia ładunkowa pojazdu jest już przygotowana można ostrożnie posadowić nadbudowę z otwartą klapą tylną. Czynność tą najlepiej wykonać w cztery osoby. Należy sprawdzić i wypozycjonować nadbudowę zgodnie z instrukcją oraz wzrokowym jej dopasowaniem. Odstęp nadbudowy od kabiny pojazdu powinien być spójny z odstępem między kabiną a skrzynią ładunkową i tworzyć wizualnie jedną całość. Hardtop wypozycjonowany niewłaściwie, przesunięty zbyt blisko kabiny pojazdu powoduje, że klapa tylna „napiera” na klapę pojazdu, co może powodować problemy z otwieraniem i zamykaniem klapy tylnej nadbudowy, ale może również spowodować jej uszkodzenie lub uszkodzenie powłoki lakierniczej klapy pojazdu.

Dolne rogi nadbudowy w okolicy klapy tylnej (zaznaczone na poniższym zdjęciu) nie mogą bezpośrednio stykać się z powierzchnią skrzyni.

 

Jeśli potrzeba, nadbudowę w tylnej części należy rozciągnąć, aby kątowniki dobrze przylegały do skrzyni pojazdu. Po właściwym wypozycjonowaniu można przejść do przykręcenia klamer montażowych za pomocą klucza dynamometrycznego z siłą określoną w instrukcji. Uszczelkę klapy tylnej należy nabić na rant wcześniej zamontowanych protektorów. W razie konieczności nadmiar uszczelki należy odciąć, aby jej dolna część stykała się z podłogą przestrzeni ładunkowej.

 

 

Regulacja klapy tylnej

 

Wszystkie nadbudowy montowane są w fabryce na stelażach odzwierciedlających dokładnie skrzynię pojazdu, a elementy ruchome jak klapy/okna boczne oraz tylna klapa sprawdzane i regulowane są przed spakowaniem. Samochody pickup są samochodami użytkowymi, w związku z tym producenci dopuszczają różnice w wymiarze, np. przekątne przestrzeni ładunkowej pojazdów tej samej marki mogą różnić się między sobą od kilku do nawet kilkunastu milimetrów. Wobec tego, w przypadku niedomykania się rygli klapy tylnej (lewy, prawy, obydwa), należy wyregulować cięgna lub pozycje halterów. Ma na to również wpływ właściwa pozycja nadbudowy. Szerzej ta sytuacja została opisana w TYM WPISIE.

 


 

Najczęściej popełniane błędy:

 

Poniżej wyszczególniamy kilka błędów jakich należy się wystrzegać. Wynikają one z wyżej opisanych etapów montażu:

 

  • Brak folii ochronnej na krawędziach skrzyni
  • Brak podłączenia wiązki elektrycznej
  • Zła pozycja nadbudowy na skrzyni (przekoszenie)
  • Brak montażu protektorów
  • Zbyt mocno dokręcone klamry (zmiażdżenie mikrogumy)
  • Brak regulacji cięgien i rygli po zamontowaniu (jeśli konieczne)
  • Nieprzekazanie karty gwarancyjnej użytkownikowi
  • Uszkodzenie powłoki lakierniczej

 

 

Podczas standardowego przeglądu okresowego pojazdu, jednak nie rzadziej niż co 30 tys. km, nadbudowa powinna zostać poddana również krótkiemu przeglądowi, tzn. należy sprawdzić jej właściwe wypozycjonowanie, siłę dokręcenia klamer montażowych, system rygli, halterów i cięgien, który umożliwia bezproblemowe otwieranie i zamykanie klapy tylnej oraz klap/okien bocznych. Lista czynności szczegółowo opisana jest w książce gwarancyjnej.

 

Mamy nadzieję, że powyżej opisany proces montażu okaże się Wam pomocny, a sama nadbudowa będzie służyła Wam bezproblemowo przez długie lata.