Strona główna

The Best Quality

0

Dodaj elementy do zamówienia

Dodaj
logo EU logo EU
+48 89 646 13 23

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu www.roadranger.pl

 1. Informacje ogólne. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług MKT Car Technik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie poprzez serwis www.roadranger.pl (Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest MKT Car Technik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie pod adresem ul. Spokojna 5, 14-100 Ostróda, KRS 0000281243, NIP: 741-20-55-008, REGON: 280195914, mail kontaktowy: info@roadranger.pl , tel. +48 89 646 13 23.
 3.  Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w następujących celach:
  • zawarcia i wykonania łączącej Użytkownika z Administratorem umowy sprzedaży/świadczenia usług i ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO),
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji). Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit.
  • analitycznych lub statystycznych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie chroniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ponieważ analizy są wykorzystywane na potrzeby wewnętrznego raportowania, podejmowanie decyzji dotyczących oferty handlowej i dalszego rozwoju Administratora, usprawnienia procesu obsługi klienta,
  • kierowania do Użytkownika informacji marketingowych, w szczególności o ofercie Administratora lub promocjach - pod warunkiem uprzedniego wyrażenia wyraźnej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną. Podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie chroniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

              W wyżej wymienionych celach niezbędne jest przetwarzanie następujących danych osobowych:

 • nazwa firmy,
 • adres firmy,
 • NIP firmy
 • imię i nazwisko Użytkownika,
 • adres e-mail Użytkownika,
 • numer telefonu Użytkownika. 
 1. Dane osobowe będą przekazywane osobom współpracującym z Administratorem  w procesie dystrybucji towarów i usług, świadczącym serwis i usługi IT, usługi transportowe, pocztowe i kurierskie, pomoc prawną dla Administratora, bankom (w przypadku potrzeby dokonywania rozliczeń) a także podmiotom uprawnionym do żądania przekazania im tych danych na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń stron wynikłych z łączącej jej umowy/ umów, a w przypadku sporu prawnego do czasu jego zakończenia lub wyegzekwowania roszczenia zasądzonego lub ugodzonego w takim sporze. W przypadkach, w których przepis prawa nakazuje przechowywać dane osobowe przez określony czas (zwłaszcza regulacje podatkowe lub rachunkowe) przez czas wskazany w tym przepisie.
 4. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd Użytkownikowi, który je tam umieścił. Użytkownik ma również praw do  modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 5. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa, w tym w szczególności RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi niezbędny warunek zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 8. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 9. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Na bieżąco kontrolowane jest ich wykonywanie i stale sprawdzane ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

Pliki cookies – informacje techniczne

 

Podczas korzystania przez Użytkownika z serwisu www.roadranger.pl na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z domeny www.roadranger.pl tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Użytkownik nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła.

Ponadto pliki cookies:

 • pozwalają poprawić szybkość działania strony
 • umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności na stronie
 • pozwalają gromadzić dane statystyczne
 • pozwalają gromadzić dane służące wyświetlaniu reklam

W Serwisie Administrator korzysta z usług internetowych firm trzecich (Facebook, Google, YouTube itp.). Z tego powodu zapisywane są również pliki cookies niezwiązane bezpośrednio z działalnością Administratora.

Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie polików cookies na swoim Użytkownik powinien zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez niego przeglądarki internetowej (najpopularniejsze to: Mozilla Firefox, Microstoft Interner Explorer, Chrome, Opera).

Pliki cookies nie zawierają danych, na podstawie których można ustalić czyjąś tożsamość. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Mogą one zostać wysłane jedynie przez przeglądarkę do serwera, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu wykorzystywane są poniższe rodzaje cookies:
Cookies sesyjne - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania z serwisu,
Cookies stałe - przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.